گروه Green IoT

گروه مهندسی Green IoT با طراحی و تولید دو محصول کاربردی و مهم به نام های Climeter(پایشگر و کنترلر هوشمند شرایط جوی) و Irrigator(آبیاری اتوماتیک و هوشمند صنعتی) در سال 1397 شروع به فعالیت کرد تا با توسعه و ترویج تکنولوژی IoT در صنایع مختلف، خود را به عنوان یک کنشگر مهم این فناوری در کشور و منطقه معرفی کند.
گروه Green IoT با ایجاد بستر های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و طراحی و تولید دستگاه های هوشمند، توانسته ضمن رفع نیازهای اساسی صنایع تولیدی و کشاورزی، سهم بزرگی در ترویج این فناوری در بخش های ضروری داشته باشد.

دستگاه کلایمتر

دستگاه Climeter در مدلهای مختلف با سنجش آب و هوای منطقه اطراف خود قادر به پایش و گزارش اطلاعات مختلف محیطی است.
این اطلاعات شامل مقادیر دما، رطوبت، نور و غلظت گازهایی چون CO،CO2 و NH3 می باشد.
نمایش مقادیر لحظه ای و نمودار زمانی سنسورها روی اپلیکیشن /ثبت و پشتیبانی اطلاعات(روزانه، هفتگی و ماهانه) /تعیین حدود بحرانی برای هر سنسور جهت هشدار(تماس و پیامک) از جمله مزایا استفاده از دستگاه climeter می باشد.

 

دستگاه ایریگیتور

دستگاه Irrigator با کنترل رله های متصل به شیرهای برقی و رله متصل به پمپ قادر است اختیارعمل کاملی را برای شما جهت آبیاری محل مورد نظرتان فراهم کند.
برنامه ریزی زمانی و خودکار، دریافت گزارش، هماهنگی شیرها و پمپ ها، امکان اتصال به سنسور جریان آب(آبیاری دقیق و حجمی) و سنسور رطوبت خاک(آبیاری درصورت نیاز) از جمله مزایای استفاده از Irrigator می باشد.


Template صفحه برنامه های آبیاری
امکان تعریف 30 برنامه و 210 زمان آبیاری
صفحه برنامه هفتگی آبیاری
تعیین ساعت آبیاری، روزهای هفته و میزان آبرسانی در هر شیر(زمانی و حجمی)
تعیین زمان(ایستگاه) آبیاری و تنظیمات پمپ و شیر برقی تعیین ساعت آبیاری صفحه سنسورها صفحه نمایش سنسورهای مختلف به همراه مقادیر در یک دستگاه کلایمتر صفحه نمایش مقدار سنسور شامل مقدار لحظه ای، محدوده تغییرات 24 ساعت گذشته، نمایش نمودار زمانی و تعیین مقادیر بحرانی •صفحه نمایش نمودار 6 ماهه با ثبت تصویر و خروجی اکسل از اطلاعات نمودار 6 ماهه برنامه هفتگی آبیاری تعیین ساعت آبیاری نمودار 6 ماهه برنامه های آبیاری

کاربرد ها