ایریگیتور

 
 

آبیاری صنعتی هوشمند

آسودگی خاطر شاید اولین ارمغان بکارگیری دستگاه آبیاری هوشمند Irrigator باشد؛ ارمغانی که شما را برای توسعه کشاورزی علاقه مندتر و برای کارهای باغداری و باغچه داری ترغیب می کند. Irrigator با بهره گیری از پلتفرم فضای ابری مجازی و تکنولوژی اینترنت اشیا همگام با بالاترین فناوری های دنیا، شما را برای مدیریت آبیاری در هر بخشی همراهی می کند.
با استفاده از این تکنولوژی می توان علاوه بر برنامه ریزی زمانی بدون محدودیت در امکانات، با دریافت گزارشات آبیاری در گوشی هوشمند از جزئیات آبیاری با خبر شد. بهره مندی از اپلیکیشن کاربردی و سخت افزار قوی علاوه بر افزایش اطمینان، آبیاری گیاهان و درختان را از همیشه راحتتر می کند.
این امکان نیز فراهم شده تا در صورت استفاده از پمپ، از مشکلات پیش آمده در اثر همرفت آب در خطوط بلند، جلوگیری و هماهنگی مناسبی بین شیرهای برقی و پمپ ایجاد شود.
با انتخاب مدلهای دارای سنسور رطوبت خاک، امکان تغییر در میزان آبیاری براساس میزان رطوبت خاک وجود خواهد داشت. این موضوع در مواقعی که گیاه به رطوبت بالا حساستر است یا در مواردی که مصرف آب کمتری مورد نظر است اهمیت بیشتری پیدا میکند.